Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Nilai Tahun 2016

 

 

Bil Nama Perkhidmatan / Saluran Bilangan Transaksi (Jul - Dis 2016)
Jul % Ogos % Sep % Okt % Nov % Dis % Jumlah / %
1 Pembayaran Cukai Taksiran Secara Perbankan Internet 4,823 75.25% 5,477 27.81% 1,998 36.92% 2,075 14.31% 4,200 17.43% 0 0% 18,573/26.49%
2 Aduan Awam
(Sistem e-Aduan)
145 2.26% 265 1.35% 389 7.19% 165 1.14% 148 0.61% 0 0% 1,112/1.59%
2 Semakan Status Aduan Awam
(Sistem e-Aduan) *
0 0% 160 0.81% 147 2.72% 68 0.47% 142 0.59% 0 0% 517/0.74 %
3 Semakan Penyata Cukai Taksiran
Sistem e-Taksiran) *
0 0% 11,357 57.66% 2,367 43.74% 11,744 81.01% 19,354 80.31% 0 0% 44,822/63.93 %
4 Semakan Penyata Sewaan
(Sistem e-Sewaan) *
0 0% 18 0.09% 11 0.20% 17 0.12% 9 0.04% 0 0% 55/0.08 %
5 Semakan Penyata Lesen
(Sistem e-Pelesenan) *
0 0% 14 0.07% 4 0.07% 1 0.01% 6 0.02% 0 0% 25/0.04 %
6 Semakan Status Kompaun Letak Kenderaan
(Sistem e-Kompaun) *
0 0% 144 0.73% 52 0.96% 104 0.72% 39 0.16% 0 0% 339/0.48%
7 Semakan Bayaran Pembekal
(Sistem e-Pembekal) *
0 0% 21 0.11% 2 0.04% 1 0.01% 8 0.03% 0 0% 32/0.05%
8 Permohonan Sewaan Kemudahan Awam Majlis
(Saluran e-Tempahan)
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0/0%
9  Pembayaran Cukai Taksiran, Sewaan, Kompaun Letak Kenderaan dan Kompaun Pelbagai (Sistem e-Bayaran) 1,434 22.37% 2,233 11.34% 423 7.82% 309 2.13% 167 0.69% 0 0% 4,566/6.51 %
10 Permohonan Lesen Premis Perniagaan & Iklan (Saluran eKL) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0/0%
11 Permohonan Pelan Cadangan Pemajuan (OSC Online) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0/0%
12 Maklum Balas Laman Web 7 0.11% 8 0.04% 19 0.35% 13 0.09% 25 0.10% 0 0% 72/0.1%
JUMLAH 6,409 100% 19,697 100% 5,412 0% 14,497 0% 24,098 100% 0 0% 70,113/100%

 

Nota:
* Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian yang terdapat di Portal Majlis Perbandaran Nilai. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Julai hingga Disember untuk tahun semasa.
*

Bilangan transaksi yang dipaparkan bermula pada bulan Ogos 2016 kerana telah dibuat penambahbaikan.

Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Nilai Dari Januari Hingga Jun 2016