MENU

No, Rujukan Tender      : MPN/NS/5/2018

Tajuk Tender             : Cadangan kerja-kerja membaik pulih dan menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan                                      di Taman Perdana College Height, Pajam, Negeri Sembilan.

Telah dibuka di Pejabat Majlis Perbandaran Nilai Pada 26.2.2018 dan harga-harga yang diterima adalah seperti berikut :-

BIL. HARGA TAWARAN KERJA (RM) HARGA KENAAN GST (RM) HARGA TAWARAN KESELURUHAN (RM)  TEMPOH MASA TAWARAN (MINGGU)
1 2,171,120.00 130,267.20 2,301,387.20 12
2 2,374,550.00 - 2,374,550.00 8
3 2,415,999.00 144,959.94 2,560,958.94 12
4 2,424,645.00 145,478.70 2,570,123.70 10
5 2,437,145.00 - 2,437,145.00 12
6 2,442,565.00 146,553.90 2,589,118.90 23
7 2,442,765.00 146,565.90 2,589,330.90 20
8 2,447,291.00 146,837.46 2,594,128.46 12
9 2,448,380.00 146,902.80 2,595,282.80 16
10 2,463,380.00 147,802.80 2,611,182.80 16
11 2,474,960.00 148,497.60 2,623,457.60 12
12 2,501,302.00 150,078.12 2,651,380.12 20
13 2,510,014.00 150,600.84 2,660,614.84 20
14 2,515,300.50 150,918.03 2,666,218.53 20
15 2,520,587.00 151,235.22 2,671,822.22 20
16 2,527,482.60 151,648.96 2,679,131.56 8
17 2,529,282.60 151,756.96 2,681,039.56 8
18 2,531,082.60 151,864.96 2,682,947.56 8
19 2,534,783.00 152,086.98 2,686,869.98 16
20 2,537,110.00 152,226.60 2,689,336.60 16
21 2,545,579.00 152,734.74 2,698,313.74 20
22 2,550,510.00 153,030.60 2,703,540.60 12
23 2,554,425.00 153,265.50 2,707,690.50 -
24 2,555,878.00 153,352.68 2,709,230.68 16
25 2,556,878.00 153,412.68 2,710,290.68 16
26 2,557,770.00 153,466.20 2,711,236.20 16
27 2,558,770.00 153,526.20 2,712,296.20 16
28 2,559,260.00 153,555.60 2,712,815.60 16
29 2,561,985.00 153,719.10 2,715,704.10 12
30 2,572,960.00 154,377.60 2,727,337.60 8
31 2,573,575.00 154,414.50 2,727,989.50 12
32 2,581,356.00 154,881.36 2,736,237.36 12
33 2,582,356.00 154,941.36 2,737,297.36 12
34 2,585,875.00 - 2,585,875.00 12
35 2,588,860.00 - 2,588,860.00 12
36 2,599,750.00 155,985.00 2,755,735.00 8
37 2,600,250.00 156,015.00 2,756,265.00 8
38 2,600,750.00 156,045.00 2,756,795.00 8
39 2,601,250.00 156,075.00 2,757,325.00 8
40 2,601,936.00 - 2,601,936.00 20
41 2,605,418.00 156,325.08 2,761,743.08 15
42 2,609,690.00 - 2,609,690.00 18
43 2,609,990.00 156,599.40 2,766,589.40 18
44 2,610,290.00 156,617.40 2,766,907.40 18
45 2,619,790.00 157,187.40 2,776,977.40 14
46 2,623,082.00 157,384.92 2,780,466.92 22
47 2,623,086.00 157,385.16 2,780,471.16 12
48 2,637,736.00 - 2,637,736.00 20
49 2,639,990.00 158,399.40 2,798,389.40 6
50 2,645,990.00 158,759.40 2,804,749.40 8
51 2,660,060.00 - 2,660,060.00 16
52 2,669,240.00 160,154.40 2,829,394.40 12
53 2,675,310.50 160,518.63 2,835,829.13 20
54 2,680,251.00 160,815.06 2,841,066.06 10
55 2,704,595.00 162,275.70 2,866,870.70 12
56 2,838,249.25 170,294.96 3,008,544.21 16
57 2,857,796.00 171,467.76 3,029,263.76 16
58 2,891,200.00 173,472.00 3,064,672.00 8
59 3,463,084.00 207,785.04 3,670,869.04 16

Harga-harga tawaran di atas adalah harga-harga yang tercatat pada dokumen-dokumen tawaran yang diterima dan belum diperiksa. Majlis tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.

Tarikh :  27/02/2018                                                                                              PENGARAH,

                                                                                                                   JABATAN KEJURUTERAAN, MPN

Validity Date: 
Tuesday, 6 March 2018 to Monday, 26 March 2018