MENU

Adalah dimaklumkan bahawa ujian fizikal jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U29 (Kontrak), Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19 (Kontrak), Pembantu Penilaian W19 (Kontrak) Pembantu Operasi N11 (Kontrak) akan diadakan pada ketetapan masa seperti di Lampiran A,B,C dan D

Validity Date: 
Wednesday, 14 March 2018 to Tuesday, 27 March 2018