MENU

Adalah dimaklumkan bahawa temu duga Pembantu Tadbir (Kewangan) W19 (Kontrak) dan Pembantu Akauntan W19 (Kontrak) akan diadakan pada ketetapan masa seperti di Lampiran ’A’, dan ’B’.

Validity Date: 
Friday, 16 March 2018 to Wednesday, 21 March 2018