MENU

Adalah dimaklumkan bahawa temuduga Pembantu Operasi N11 (Kontrak), Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U29 (Kontrak) dan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19 (Kontrak) akan diadakan pada ketetapan masa seperti di Lampiran ’A’,’B’ dan ’C’.

Validity Date: 
Friday, 6 April 2018 to Wednesday, 25 April 2018