MENU
NO.RUJUKAN TENDER : MPN/NS/10/2018
TAJUK TENDER : CADANGAN PENGUBAHSUAIAN PUSAT DATA JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI PEJABAT MAJLIS PERBANDARAN NILAI, NEGERI SEMBILAN

Telah dibuka di Pejabat Majlis Perbandaran Nilai pada 13.04.2018  dan harga-harga tawaran yang diterima adalah seperti berikut  :-

BIL. HARGA TAWARANKERJA (RM) HARGA KENAAN GST (RM) HARGA TAWARAN KESELURUHAN  (RM) TEMPOH MASA TAWARAN(MINGGU)
1 572,595.00 34,355.70 606,950.70 8
2 619,594.00 37,175.64 619,594.00 20
3 737,719.40 44,263.16 781,982.56 12

Harga-harga tawaran di atas adalah harga-harga yang tercatat pada dokumen-dokumen tawaran yang diterima dan belum diperiksa. Majlis tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.

Tarikh : 14/4/2018                                                                                            

PENGARAH

JABATAN KEJURUTERAAN, MPN

 

Validity Date: 
Thursday, 19 April 2018 to Saturday, 19 May 2018