MENU

Aspirasi Untuk Seremban Menjadi Bandaraya Yang Maju Dan Pesat Membangun

  • Ini merupakan satu risalah yang memaparkan hasrat dan pencapaian Majlis Perbandaran Seremban dan Majlis Perbandaran Nilai menjelang ke arah Majlis Bandaraya Seremban.
  • Terdapat 16 Aspirasi ke arah Bandaraya Seremban 2019.

 

Sila klik di lampiran "A" untuk melihat Aspirasi Bandaraya Seremban 2019 

Validity Date: 
Friday, 20 April 2018 to Sunday, 20 May 2018