<--pagebreak-->

<--pagebreak-->JANUARI - DISEMBER  2017

 

JABATAN KEWANGAN

 

PIAGAM PELANGGAN   KAEDAH PENGUKURAN MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard

Bil Cukai Taksiran dikemukakan kepada pemilik harta.

2 kali setahun - 100% - - S

Penggal Pertama bulan Oktober 2016

 

Penggal Kedua bulan Jun 2017

Menguruskan pembayaran bil-bil pembekal / kontraktor dari tarikh dokumen diterima lengkap oleh jabatan berkaitan.

7 hari bekerja 3,745 100% - - Bil baucar pembayaran 3,745

Menguruskan pembayaran bil-bil Cukai Taksiran dan lesen-lesen jika bil-bil / borang telah lengkap.

2 minit 182,191 100% - -

Bil Resit 182,191