JANUARI - OKTOBER  2016

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

 

PIAGAM PELANGGAN   KAEDAH PENGUKURAN MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard

Membuat pengemaskinian kandungan laman web sekurang-kurangnya 5 kandungan setiap bulan untuk makluman orang awam

Bilangan Kandungan 184 100% - -

184 kandungan

Menyelesaikan setiap aduan yang melibatkan masalah sistem aplikasi dalam tempoh 14 hari bekerja bagi penyelesaian dalaman manakala 21 hari bekerja bagi penyelesaian luaran

14 hari dalaman

21 hari luaran

78

9

100%

100%

- -

78 Penyelesaian aduan dalaman

9 Penyelesaian

 aduan luaran

Menyelesaikan aduan perkakasan atau perisian komputer dalam masa 5 hari bekerja bagi penyelesaian dalaman dan 21 hari bekerja bagi penyelesaian luaran.

5 hari dalaman

21 hari luaran

56

3

100%

91%

-

1

-

9%

56 Penyelesaian aduan dalaman

3 Penyelesaian aduan luaran

Melakukan bayaran kepada kontraktor atau pembekal dalam tempoh 14 hari dari tarikh tuntutan diterima

Hari

107 97.3% 3 tidak capai kerana melibatkan proses pendaftaran aset 2.80% 110 Bayaran

Memastikan semua perkhidmatan online dapat dicapai secara berterusan (24 jam x 7 hari)

Perkhidmatan

9 100% - - 9 Perkhidmatan Online 

<--pagebreak-->