<--pagebreak-->

JANUARI - DISEMBER  2017

UNIT AUDIT DALAM (UAD)

 

PIAGAM PELANGGAN   KAEDAH PENGUKURAN MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard

Melaksanakan audit Pengurusan Kewangan, Pengauditan Prestasi dan Audit Pematuhan

15 pengauditan setahun 6 75% 2 25%

6

Melaksanakan Audit MS ISO dan Susulan Audit MS ISO

1 kali setahun

2 100% - -

2

Melaksanakan Audit EKSA

2 kali setahun

1 100% - -

1

Melaksanakan Semakan ke atas Dokumen Star Rating

1 kali setahun

1 100% - -

1

Melaksanakan Pemeriksaan Mengejut

2 kali setahun

2 100% - -

2

Melaksanakan audit Silang Antara Agensi

4 pengauditan setahun

- - - -

-

Mengedarkan memo pemberitahuan audit kepada jabatan

3 hari bekerja sebelum pengauditan dijalankan

- - - -

-

Laporan pemerhatian audit dikeluarkan setelah tamat kerja-kerja pengauditan

7 hari bekerja selepas kerja pengauditan selesai

- - - -

-

Membentangkan laporan audit didalam Mesyuarat Pengurusan

Setiap kali mesyuarat

- - - -

-

Melaksanakan pindaan ke atas prosedur MS ISO

3 hari bekerja

- - - -

-