JANUARI - DISEMBER  2017

 

JABATAN UNDANG - UNDANG DAN PENGUATKUASAAN

 

PIAGAM PELANGGAN   KAEDAH PENGUKURAN MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard

Memberi nasihat dan maklumat perundangan kepada jabatan-jabatan di Majlis Perbandaran Nilai.

12 Kali setahun 19 kali 100% 0 0%

19 kali memberi khidmat nasihat berkaitan perundangan dalam penyediaan kontrak dan perjanjian jabatan

Menggubal, meminda dan menterjemah Akta, Undang-Undang Kecil, Enakmen-Enakmen, Perintah-Perintah, Kaedah-Kaedah dan peraturan-peraturan yang berkuatkuasa.

2 Kali setahun

2 kali 100% 0 0%

2 kali

  • Semakan Perjanjian (IT) – merangkumi kaedah- kaedah dan peraturan yang ditetapkan
  • Akta 133 (mengindah Bangunan)
  • Akta 133 (SOP Perobohan)

 

Menyelia dan menggubal dokumen-dokumen yang berkaitan dengan undang-undang seperti perjanjian dan kontrak.

14 hari tempoh semakan / konsultasi

19 70% 8 30%

27 Perjanjian telah disemak

Mengendalikan urusan pendakwaan bagi kesalahan yang dilakukan dibawah Undang-Undang yang berkuatkuasa.

30 hari sehingga disebut ke Mahkamah

106 100% 0 0%

106 fail telah dirujuk di Mahkamah

Menyelia dan menyelaras kes-kes sivil yang melibatkan Majlis dalam tempoh 14 hari.

14 hari

29 perjanjian 70% 9 30%

29 perjanjian telah disemak

Menggubal Notis-Notis dan Peraturan-Peraturan berkaitan dengan Penguatkuasaan Undang-Undang satu kali setahun.

1 Kali setahun (Perbincangan)

2 kes

100% 0 0%

2 Kes telah dikendalikan (melatik Panel Peguam dalam masa 14 hari)

Mengadakan taklimat perundangan dan memberi latihan perundangan kepada jabatan-jabatan yang telibat dalam menguatkuasakan Undang-Undang.

2 Kali setahun

2 50% 0 0%

1 taklimat berkaitan dengan cukai taksiran telah dijalankan bersama Tetuan Nazrin Nasir T Anand yang melibatkan Jabatan Kewangan, Penilaian dan JUUP.

1 taklimat berkaitan dengan perjanjian yang sesuai mengikut kehendak Akta Kerajaan Tempatan 1976.

Menyediakan risalah perundangan untuk makluman dan panduan orang awam dari semasa ke semasa. Memastikan denda untuk kompaun dikenakan dengan adil dan saksama.

2 Kali setahun

2 100% 0 0%

Pihak Jabatan telah menyediakan 2 risalah yang berkaitan dengan Cukai Taksiran dan Undang-Undang Kecil MPN untuk tujuan dan rujukan orang awam.

Menggubal Notis-Notis dan Peraturan-Peraturan berkaitan dengan Penguatkuasaan Undang-Undang satu kali setahun.

1 Kali setahun (perbincangan) 3 Notis telah disediakan 100% 0 0%
  • Notis Kacauganggu

  • Notis aktiviti judi dan haram

  • Notis Perobohan Bangunan

Mengadakan taklimat perundangan dan memberi latihan perundangan kepada jabatan-jabatan yang terlibat dalam menguatkuasakan Undang-Undang. .

12 Kali setahun

3 kali taklimat 100% 0 0%

1 taklimat berkaitan dengan cukai taksiran telah dijalankan bersama Tetuan Nazrin Nasir T Anand yang melibatkan Jabatan Kewangan, Penilaian dan JUUP

1 taklimat berkaitan dengan perjanjian yang sesuai mengikut kehendak Akta Kerajaan Tempatan 1976

1 taklimat dan penyediaan SOP perobohan bangunan