JANUARI - DISEMBER  2017

JABATAN PENILAIAN HARTANAH

 

PIAGAM PELANGGAN   KAEDAH PENGUKURAN MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard

Memastikan agar mana-mana pegangan di dalam kawasan Majlis Perbandaran Nilai yang telah diberikan Sijil Kelayakan Menduduki (CFO) atau Sijil Perakuan Siap (CCC) dikenakan Cukai Taksiran untuk dikuatkuasakan pada setengah tahun berikutnya.

Sijil Kelayakan Menduduki (CFO) dan Sijil Perakuan Siap (CCC) 150

13

100%

100%

- -

150 permohonan

Memastikan setiap permohonan tukar nama dan alamat pemilik beserta dokumen yang lengkap disempurnakan dalam tempoh 14 hari waktu bekerja dari tarikh penerimaan permohonan.

14 hari waktu bekerja

4,991 100% - -

4,991permohonan

Memastikan setiap permohonan surat pengesahan Cukai Taksiran beserta dokumen yang lengkap disempurnakan dalam tempoh 3 hari waktu bekerja dari tarikh penerimaan permohonan.

3 hari waktu bekerja

756 100% - - 756 permohonan

<--pagebreak-->