JANUARI - DISEMBER  2017

 

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

 

PIAGAM PELANGGAN   KAEDAH PENGUKURAN MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard

Memproses dan meluluskan permohonan kebenaran merancang yang lebgkap dalam tempoh 90 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

90 hari 33 (lulus) 100% - -

98 (proses)

Memproses dan meluluskan permohonan menamakan taman, jalan dan menomborkan rumah/premis dalam tempoh 90 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

90 hari 7 (lulus) 100% - -

20 (proses)

Memberi ulasan perancangan ke atas pelan infrastuktur dan bangunan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan daripada jabatan berkaitan.

2 minggu

505 100% - - 505

Memberi ulasan dasar bagi permohonan pembangunan tanah dalam kawasan Majlis Perbandaran Nilai kepada Pejabat Tanah Seremban dalan tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan.

2 minggu

77 100% - -

77

<--pagebreak--><--pagebreak-->