JANUARI - DISEMBER  2017

JABATAN TAMAN DAN LANDSKAP

 

PIAGAM PELANGGAN   KAEDAH PENGUKURAN MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard

Memproses aduan awam berhubung dengan cantasan pokok dalam masa tempoh 2 minggu.

Tempoh diambil setelah aduan diterima daripada Jabatan Komuniti dan Perhubungan Awam

205 60.47% 134 39.35%

339

Memproses kelulusan Pelan Landskap dalam tempoh 60 hari (2 bulan) atau kurang dari tarikh permohonan

Tempoh Pelan diproses diambil setelah permohonan di terima daripada Unit OSC

78 97.5% 2 2.5%

80
(Daripada bulan Jan- Oktober permohonan pelan landskap adalah sebanyak 80 permohonan daripada sasaran tahunan sebanyak 100 permohonan setahun.

Menyediakan sebut harga pengindahan dan penyelenggaraan cantasan di dalam kawasan operasi MPN.

Tempoh di ambil Januari – Disember 2016

18 90% 2 10% 20
(Daripada bulan Jan-Oktober permohonan sebut harga adalah sebanyak 18 permohonan daripada sasaran tahunan sebanyak 100 permohonan setahun.