JANUARI - DISEMBER  2017

JABATAN KOMUNITI DAN PERHUBUNGAN AWAM

 

PIAGAM PELANGGAN   KAEDAH PENGUKURAN MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard

Menerima, merekod dan menyalurkan aduan awam yang diterima daripada pelanggan kepada Jabatan yang berkaitan dalam masa 3 hari bekerja.

Di dalam masa 3 hari bekerja 2042 aduan 100% - - 2042 aduan

Menguruskan tempahan bahan bercetak seperti kain rentang papan iklan, kain rentang dan banting sempena Hari Kebesaran, Sambutan Perayaan dan Majlis-Majlis Rasmi

Semua papan iklan dan banting siap dipasang 1 minggu sebelum perayaan / sebelum majlis berlangsung

4 perayaan dan program 100% - - 4 perayaan dan program

Menguruskan Permohonan Bantuan Sewa Rumah Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB) dan menyalurkan permohonan tersebut kepada Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan.

Semua permohonan dihantar kepada KPKT

Tiada bantuan sewa rumah yang diberi bagi tahun 2016 kerana tiada peruntukan daripada KPKT - - - Tiada bantuan sewa rumah yang diberi bagi tahun 2016 kerana tiada peruntukan daripada KPKT

Mengadakan program komuniti dan Local Agenda 21 (LA 21)

Jumlah program bagi tahun 2015

10 program bagi tahun setengah 2016 100% - - 10 program bagi tahun setengah 2016

<--pagebreak-->