JANUARI - DISEMBER  2017

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

 

PIAGAM PELANGGAN   KAEDAH PENGUKURAN MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard

Memproses dan meluluskan permohonan pelan-pelan yang lengkap berkaitan dengan pelan kilang, perumahan, komersil, tambahan dan ubahsuai dalam tempoh 3 bulan. (MPN 431) – Merujuk kepada ISO MS 9001:2008 semua permohonan menepati tempoh masa tidak melebihi 90 hari.

3 bulan 75 100% - - 75

Memproses dan meluluskan permohonan tambahan dan ubah suai bangunan kediaman dalam tempoh masa 1 bulan dari tarikh penerimaan yang lengkap dan mematuhi syarat. (MPN 434)

1 bulan

174 88.3% 23 (Masalah denda dan bangunan telah dibina sebelum kelulusan dan tidak mematuhi syarat) 11.7% 197

Memproses permohonan pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan Borang E dan syarat-syarat Majlis dipatuhi.

14 hari

12 100% - - 12

Mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap aduan awam dari pelbagai kategori dalam tempoh 2 minggu.

2 Minggu

- - - - -

Pengeluaran notis bagi pemeriksaan bangunan dalam tempoh 30 hari untuk notis pertama, 14 hari notis kedua dan 7 hari notis ketiga.

30 hari

14 hari

7 hari

146

-

-

100%

-

-

- -

146

-

-

<--pagebreak-->