JANUARI - DISEMBER  2017

JABATAN KEJURUTERAAN

 

PIAGAM PELANGGAN   KAEDAH PENGUKURAN MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard

Memproses dan meluluskan permohonan kerja tanah, infrastuktur dan lampu jalan dalam tempoh 90 hari dari tarikh terima permohonan.

Meluluskan 90% fail infrastruktur dalam tempoh 90 hari dibawah tindakan majlis  75 100% 0 0% 75 permohonan

Membuat lawatan dan membuat perakuan berhubung infrastuktur bagi sokongan CFO/CCC dalam masa 7 hari bekerja daripada tarikh lawatan.

Membuat lawatan dan pemantauan untuk sokongan CCC 90% daripada permohonan

225 100% 0 0% 225 permohonan

Memproses permohonan penyerahan infrastuktur dan lampu jalan daripada pemaju dalam masa 7 hari waktu bekerja dari tarikh terima permohonan.

Memproses permohonan penyerahan infrastruktur dan lampu jalan 90 hari dari tarikh terima permohonan

48 100% 0 0% 48 permohonan

Memproses permohonan pemasangan lampu jalan awam dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan.

Memproses 90% permohonan pemasangan lampu jalan awam dalam masa 7 hari dari tarikh permohonan

42 100% - - 42 permohonan

Memproses permohonan permit kerja berhubung dengan permohonan penamaan/pengalihan kemudahan awam dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh terima permohonan

Memproses 90% permohonan permit kerja penanaman/pengalihan kemudahan awam dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan

43 100% - - 43 permohonan

Memproses aduan awam dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan di Jabatan.

Memproses 80% aduan awam yang diterima dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan

1004 90% 112 10% 1116 Aduan

<--pagebreak--><--pagebreak-->