JANUARI - DISEMBER  2017

JABATAN PELESENAN DAN PEMBERSIHAN

 

PIAGAM PELANGGAN   KAEDAH PENGUKURAN MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard

Memproses dan meluluskan lesen-lesen tred dan perniagaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Melalui laporan analisa data permohonan lesen tred perniagaan

575 88% 82 12 575

Memproses dan meluluskan lesen-lesen penjaja dalam tempoh 1 bulan dari tarikh penerimaan dokumen lengkap

Melalui laporan analisa data permohonan lesen penjaja

153

75%

43

21% 153

Memastikan kutipan sampah dibuat 3 kali seminggu, pemotongan rumput dibuat 2 kali dan pembersihan longkang dilakukan sebulan sekali.

Melalui laporan rumusan ketidakpatuhan KPI kepada MPN pada setiap bulan

-

-

-

-

Dilaksanakan oleh SWCORP

<--pagebreak-->