MENU

style="text-align: justify;">Majlis Perbandaran Nilai (MPN) akan mengadakan Program Cabutan Bertuah Tahun 2018. Program ini bermula dari 01 November 2018 sehingga 31 Disember 2018. Pemilik harta yang membuat pembayaran dalam tempoh tersebut layak untuk menyertai program ini serta berpeluang untuk mendapat cenderahati / pengecualian denda. Penyertaan program ini adalah tertakluk pada terma dan syarat seperti berikut:

Pengurangan Notis E

Pemberian Cenderahati

 

  • Pemilik akaun yang mempunyai tunggakan.

 

  • Pemilik akaun yang tidak mempunyai tunggakan.

 

i) 50% pengurangan notis E :

   - Menjelaskan keseluruhan tunggakan. 

   - Menjelaskan cukai taksiran setahun 2019.

   - Menjelaskan kos guaman     (sekiranya ada).

ii) 100% pengecualian notis E :

   - Menjelaskan keseluruhan tunggakan.  

   - Menjelaskan cukai taksiran bagi tempoh 3 tahun (2019-2021).

   - Menjelaskan kos guaman           (sekiranya ada).

 

 

-  Menjelaskan cukai taksiran setahun 2019.

 

  • Tidak layak menerima cenderahati.

 

  • Layak menerima cenderahati (sementara stok masih ada).
Validity Date: 
Friday, 2 November 2018 to Monday, 31 December 2018