MENU

Adalah Dimaklumkan Ujian Fizikal Penolong Arkitek Landskap Gred JA29 (Kontrak), Penolong Pegawai Penilaian Gred W29 (Kontrak) Dan Pembantu Penguat Kuasa Gred KP19 (Kontrak) Akan Diadakan Pada Tarikh Dan Masa Seperti Di Lampiran A

Validity Date: 
Wednesday, 21 November 2018 to Monday, 26 November 2018