MENU

Untuk makluman tuan/puan Sistem Perkhidmatan Atas Talian MPN seperti dibawah tidak dapat dicapai pada  1 Disember 2018 sehingga 2 Disember 2018 kerana terdapat kerja-kerja penyambungan elektrik pada tarikh tersebut dan perkhidmatan tersebut akan beroperasi semula pada 3 Disember 2018. 

Bil Nama Sistem Pautan
1. Sistem eTaksiran http://etaksir.mpn.gov.my/
2. Sistem eSewaan http://esewa.mpn.gov.my/
3. Sistem ePerlesenan http://elesen.mpn.gov.my/
4. Sistem eKompaun http://e-kompaun.mpn.gov.my
5. Sistem ePembekal  http://epembekal.mpn.gov.my
6. Sistem eAduan http://aduan.mpn.gov.my

 

Validity Date: 
Friday, 30 November 2018 to Sunday, 2 December 2018