MENU

Adalah dimaklumkan bahawa temuduga Pembantu Penguatkuasa KP19 (Kontrak), Penolong Arkitek Landskap JA29 (Kontrak) dan Penolong Pegawai Penilaian W29 (Kontrak) akan diadakan pada ketetapan masa seperti di Lampiran A, B dan C

Validity Date: 
Monday, 10 December 2018 to Thursday, 20 December 2018