MENU

Assalamualaikum W.B.T dan Salam Sejahtera.

Adalah dimaklumkan bahawa ujian fizikal jawatan Penolong Pegawai Penilaian W29 (Kontrak), Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19 (Kontrak), Pembantu Kesihatan Awam U19 (Kontrak), Pemandu/Operator Jentera Pemunggah H11 (Kontrak) dan Pemandu Kenderaan H11 (Kontrak), Pembantu Awam H11 (Kontrak) akan diadakan pada ketetapan masa seperti di Lampiran A,B,C,D,E dan F.

Validity Date: 
Wednesday, 24 April 2019 to Monday, 29 April 2019