MENU

Assalamualaikum W.B.T dan Salam Sejahtera.

Adalah dimaklumkan bahawa ujian fizikal jawatan Pembantu Penguat Kuasa KP19 (Kontrak), Arkitek J41 (Tetap), Akauntan WA41 (Tetap) dan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N19 (Sambilan) akan diadakan pada ketetapan masa seperti di Lampiran A,B,C dan D

Validity Date: 
Tuesday, 30 April 2019 to Friday, 3 May 2019