NO.RUJUKAN TENDER : MPN/NS/3/2019

TENDER UNTUK

: CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA  KERJA YANG BERKAITAN DI LOT KEDAI TAMAN PINGGIRAN SENAWANG, SEREMBAN,  NEGERI SEMBILAN.

Telah dibuka di Pejabat Majlis Perbandaran Nilai pada 27.06.2019  dan harga-harga tawaran yang dietrima adalah serperti berikut :- 

NO. HARGA TAWARAN KERJA (RM) TEMPOH SIAP KERJA (MINGGU)
1 1,060,970.00 12
2 1,101,880.00 20
3 1,119,380.00 20
4 1,120,750.00 20
5 1,125,730.00 20
6 1,131,000.00 16
7 1,132,903.10 12
8 1,133,323.10 12
9 1,133,743.10 -
10 1,134,163.10 12
11 1,134,583.10 12
12 1,135,003.10 12
13 1,137,720.00 20
14 1,137,940.00 20
15 1,138,460.00 2
16 1,141,270.00 16
17 1,141,564.00 16
18 1,143,500.00 16
19 1,145,000.00 16
20 1,146,416.00 16
21 1,146,900.00 16
22 1,148,488.00 16
23 1,150,238.00 16
24 1,151,288.00 16
25 1,156,270.00 16
26 1,158,329.00 22
27 1,161,286.00 16
28 1,164,825.00 10
29 1,170,000.00 10
30 1,170,120.00 10
31 1,170,769.00 16
32 1,170,839.00 16
33 1,171,560.00 16
34 1,173,300.00 12
35 1,174,500.00 -
36 1,175,696.00 14
37 1,176,410.00 16
38 1,181,600.00 12
39 1,181,819.00 24
40 1,187,759.00 24
41 1,188,737.00 4
42 1,193,420.00 16
43 1,198,100.00 12
44 1,204,200.00 24
45 1,204,335.00 20
46 1,207,210.00 16
47 1,207,710.00 16
48 1,208,270.00 16
49 1,208,770.00 16
50 1,208,855.00 26
51 1,209,408.00 16
52 1,210,180.00 16
53 1,210,950.00 16
54 1,211,720.00 16
55 1,211,880.00 16
56 1,212,220.00 16
57 1,212,880.00 16
58 1,214,720.00 16
59 1,215,180.00 16
60 1,215,720.00 16
61 1,218,830.00 16
62 1,235,020.00 16
63 1,252,615.00 16
64 1,255,941.00 18
65 1,256,441.00 18
66 1,289,907.00 16
67 1,299,140.00 13
68 1,308,410.00 24
69 1,309,800.00 18
70 1,310,800.00 18
71 1,319,354.00 20
72 1,386,970.00 12
73 1,416,740.00 14
74 1,423,399.00 -
75 1,437,775.00 12
76 1,444,000.00 16
77 1,508,520.00 6
78 1,509,235.00 20
79 1,537,640.00 20
80 1,550,377.50 16
81 1,578,520.00 24
82 1,611,520.00 24
83 1,652,520.00 6
84 1,871,450.00 16
85 1,905,900.00 24
86 1,915,900.00 24
87 1,976,086.00 15
88 1,990,335.00 16
89 2,072,000.00 24

Harga-harga tawaran di atas adalah harga-harga yang tercatat pada dokumen-dokumen tawaran yang diterima dan belum diperiksa. Majlis tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender. 

Tarikh :  04/07/2018                                                                                              PENGARAH,

                                                                                                                   JABATAN KEJURUTERAAN, MPN

Validity Date: 

Wednesday, 10 July 2019 to Wednesday, 31 July 2019