MENU
No, Rujukan Tender : MPN/NS/4/2019
Tender Untuk : Kerja-Kerja Menaiktaraf Dewan SediaAda Di Taman Asoka, Mantin, Negeri Sembilan

Telah dibuka di Pejabat Majlis Perbandaran Nilai pada 12.09.2019  dan harga-harga tawaran yang diterima adalah seperti berikut :-

NO. HARGA TAWARAN KERJA (RM) TEMPOH SIAP KERJA
1 1,374,000.00 24 MINGGU
2 1,467,268.50 12 BULAN
3 1,472,015.00 32 MINGGU
4 1,484,000.00 24 MINGGU
5 1,498,615.00 20 MINGGU
6 1,520,009.00 32 MINGGU
7 1,583,880.00 30 MINGGU
8 1,710,055.00 24 MINGGU
9 1,758,455.00 24 MINGGU
10 1,788,325.00 32 MINGGU

Harga-harga tawaran di atas adalah harga-harga yang tercatat pada dokumen-dokumen tawaran yang diterima dan belum diperiksa. Majlis tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender. 

 

Tarikh : 12hb September  2019                                                                                                                                              Pengarah 

                                                                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

Validity Date: 
Friday, 20 September 2019 to Thursday, 31 October 2019