MENU
No, Rujukan Tender : MPN/NS/10/2019
Tender Untuk :

Cadangan Kerja-Kerja Membaikpulih Dan Menurap Semula Jalan Serta Kerja Yang Berkaitan Di Kawasan Perindustrian Bandar Seremban Selatan, Seremban, Negeri Sembilan

Telah dibuka di Pejabat Majlis Perbandaran Nilai pada 26.09.2019  dan harga-harga tawaran yang diterima adalah seperti berikut :-

 

NO. HARGA TAWARAN KERJA (RM) TEMPOH SIAP KERJA
1 1,153,590.00 20 MINGGU
2 1,155,100.00 16 MINGGU
3 1,155,350.00 16 MINGGU
4 1,156,700.00 16 MINGGU
5 1,157,480.00 20 MINGGU
6 1,169,779.00 20 MINGGU
7 1,181,600.00 16 MINGGU
8 1,181,760.00 24 MINGGU
9 1,184,443.00 24 MINGGU
10 1,187,150.00 24 MINGGU
11 1,192,230.00 10 MINGGU
12 1,199,950.00 10 MINGGU
13 1,200,215.00 16 MINGGU
14 1,200,680.00 16 MINGGU
15 1,205,835.00 16 MINGGU
16 1,212,570.00 12 MINGGU
17 1,213,800.00 16 MINGGU
18 1,215,634.00 10 MINGGU
19 1,219,680.00 10 MINGGU
20 1,220,990.00 16 MINGGU
21 1,223,300.00 12 MINGGU
22 1,226,940.00 12 MINGGU
23 1,229,000.00 24 MINGGU
24 1,230,150.00 16 MINGGU
25 1,230,560.00 16 MINGGU
26 1,230,990.00 16 MINGGU
27 1,231,700.00 30 MINGGU
28 1,232,820.00 30 MINGGU
29 1,233,060.00 16 MINGGU
30 1,233,730.00 30 MINGGU
31 1,234,310.00 16 MINGGU
32 1,234,805.00 30 MINGGU
33 1,235,560.00 16 MINGGU
34 1,236,810.00 16 MINGGU
35 1,237,300.00 24 MINGGU
36 1,238,397.20 12 MINGGU
37 1,239,197.20 12 MINGGU
38 1,239,260.00 16 MINGGU
39 1,239,997.25 12 MINGGU
40 1,240,797.20 12 MINGGU
41 1,241,597.20 12 MINGGU
42 1,242,397.20 12 MINGGU
43 1,243,197.20 12 MINGGU
44 1,244,187.50 16 MINGGU
45 1,244,765.00 24 MINGGU
46 1,246,900.00 24 MINGGU
47 1,252,330.00 16 MINGGU
48 1,252,650.00 16 MINGGU
49 1,257,140.00 10 MINGGU
50 1,260,660.00 16 MINGGU
51 1,262,260.00 16 MINGGU
52 1,267,060.00 16 MINGGU
53 1,270,700.00 20 MINGGU
54 1,270,800.00 16 MINGGU
55 1,271,150.00 16 MINGGU
56 1,271,700.00 20 MINGGU
57 1,272,320.00 16 MINGGU
58 1,272,700.00 20 MINGGU
59 1,281,420.00 12 MINGGU
60 1,282,420.00 12 MINGGU
61 1,288,414.00 4 MINGGU
62 1,289,680.00 24 MINGGU
63 1,290,520.00 12 MINGGU
64 1,291,320.00 12 MINGGU
65 1,293,220.00 16 MINGGU
66 1,295,520.00 12 MINGGU
67 1,296,320.00 12 MINGGU
68 1,316,880.00 16 MINGGU
69 1,318,720.00 16 MINGGU
70 1,325,420.00 12 MINGGU
71 1,326,020.00 12 MINGGU
72 1,326,820.00 12 MINGGU
73 1,328,500.00 8 MINGGU
74 1,328,880.00 16 MINGGU
75 1,330,270.00 16 MINGGU
76 1,339,000.00 18 MINGGU
77 1,340,600.00 18 MINGGU
78 1,342,200.00 18 MINGGU
79 1,343,800.00 18 MINGGU
80 1,358,500.00 10 MINGGU
81 1,370,650.00 24 MINGGU
82 1,419,050.00 16 MINGGU
83 1,439,175.00 8 MINGGU
84 1,504,750.00 16 MINGGU
85 1,505,225.00 8 MINGGU
86 1,508,905.00 16 MINGGU
87 1,546,290.00 -
88 3,117,800.00 10 MINGGU

Harga-harga tawaran di atas adalah harga-harga yang tercatat pada dokumen-dokumen tawaran yang diterima dan belum diperiksa. Majlis tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender. 

 

Tarikh : 1hb Oktober 2019                                                                                                                                         Pengarah 

                                                                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

Validity Date: 
Thursday, 3 October 2019 to Thursday, 31 October 2019