MENU

JABATAN KHIDMAT DAN PENGURUSAN
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Y.Bhg. Dato' Haji Zazali Bin Salehudin Yang Dipertua Majlis Perbandaran Nilai 06-7998099 ydp@mpn.gov.my
Alias b Mansor Pengarah Jab Khidmat Pengurusan 06-7989111 alias@mpn.gov.my
Muhamad Taufiq Bin Bakri Pegawai Tadbir N41 06-7989108 taufiq@mpn.gov.my
Mas Rafi b Shamsudin Pen Peg Tadbir N29 06-7989110 rafi@mpn.gov.my
Norzahira bt Umar Pen Peg Tadbir N29 06-7989101 norzahira@mpn.gov.my
Suridah Aini bt Mohd Surin Pembantu Tadbir N22 06-7989109 suridah@mpn.gov.my
Norasmah bt Udin Pembantu Tadbir N22 06-7989105 norasmah@mpn.gov.my
Norida bt Ab Rahman Pembantu Tadbir N22 06-7989106 norida@mpn.gov.my
Zairadah bt Ahmad Pembantu Tadbir N17 06-7989108 zairadah@mpn.gov.my
JABATAN KOMUNITI DAN PERHUBUNGAN AWAM
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Ahmad Nadzim b Abdullah Pembantu Tadbir N19 06-7989107 nadzim@mpn.gov.my