MENU

 

Bil
No. Sebutharga / No. Rujukan Sebutharga
Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat
Harga Tawaran (RM)
Tempoh Siap Kerja / Tempoh Perkhidmatan
1.
Q/73/2016
RAKAB CONSTRUCTION 170,480.00
8 MINGGU
2.
Q/58/2016
NINA NIAGA
414,656.10
8 MINGGU
3.
Q/57/2016
LUKUT JATI ENTERPRISE
262,583.20
8 MINGGU
4.
Q/56/2016
FZ BINA ENTERPRISE
296,850.00
6 MINGGU
5.
Q/55/2016
ATAM ENGINEERING
408,084.00
8 MINGGU
6.
Q/62/2016
JSSS CONSTRUCTION
188,225.00
12 MINGGU
7.
Q/59/2016
MY BINA ENTERPRISE
365,844.00
8 MINGGU
8.
Q/74/2016
ZAITON ZAHRIN ENTERPRISE
428,068.00
6 MINGGU
9.
Q/92/2016
FOUR F SUCCESS ENTERPRISE
220,596.60
10 MINGGU
10.
Q/82/2016
PANCAR LETRIK SDN BHD
148,384.31
2 MINGGU
11.
Q/12/2016 (L)
IBIBINA ENTERPRISE 47,812.36
10 MINGGU
12.
Q/11/2016 (L)
HAJRUL BERSATU ENTERPRISE
244,385.00
12 MINGGU
13.
Q/6/2016 (L)
SKG GLOBAL RESOURCES & SERVICES
47,576.00
2 MINGGU
14.
Q/7/2016 (JKP)
FAHMIO COM TRADING & SERVICES 47,576.00
2 MINGGU
15.
MPN26/6 JLD.7(JKP)
ALFAJ MARKETING 15,255.52
2 MINGGU
16.
MPN498/1-1(KEW)
ADAM HAWA RICH ENTERPRISE 62,780.00
-

*Catatan :  Bagi sebutharga yang dibatalkan, kontraktor/pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawa  RESIT ASAL PEMBELIAN dan bagi kontraktor/pembekal yang gagal adalah layak untuk menunut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan.  Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamerkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan.

Tarikh : 13hb Julai 2016                                                                                     Pengarah,

                                                                                                              Jabatan Kejuruteraan, MPN