MENU

 

Bil
No. Sebutharga / No. Rujukan Sebutharga
Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat
Harga Tawaran (RM)
Tempoh Siap Kerja / Tempoh Perkhidmatan
1.
Q/102/2016
SHAFIAN ENTERPRISE 172,621.00
7 MINGGU
2.
Q/112/2016
MN NASIR ENTERPRISE
75,750.00
5 MINGGU
3.
Q/115/2016
KEJURUTERAAN CHI TEX
79,350.00
8 MINGGU
4.
Q/14/2016(L)
FAWWAS DN GLOBAL
62,240.00
6 MINGGU
5.
Q/13/2016(L)
CIK NYUM SEKUNTUM ENTERPRISE
184,047.00
8 MINGGU
6.
MPN222/17 JILID6
CHECKPOINT SPOT
27,667.00
-
7.
Q/3/2016(KOMUNITI)
IDEA CONCEPT SPORT & SOURVENIR
34,027.00
-
8.
Q/3/2016(IT)
AIM-FORCE SOFTWARE SDN BHD
23,097.40
8 MINGGU
9.
Q/4/2016(IT)
SERASI SOLUTION SDN BHD
46,435.42
8 MINGGU
10.
MPN26/3-11 JILID2
ARAS DELIMA ENTERPRISE
20,240.00
3 MINGGU

*Catatan :  Bagi sebutharga yang dibatalkan, kontraktor/pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawa  RESIT ASAL PEMBELIAN dan bagi kontraktor/pembekal yang gagal adalah layak untuk menunut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan.  Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamerkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan.

Tarikh : 11hb Ogos 2016                                                                                     Pengarah,

                                                                                                              Jabatan Kejuruteraan, MPN