MENU

 

Bil
No. Sebutharga / No. Rujukan Sebutharga
Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat
Harga Tawaran (RM)
Tempoh Siap Kerja / Tempoh Perkhidmatan
1.
Q/128/2016
IQ INDAH ENTERPRISE 54,500.00
4 MINGGU
2.
Q/118/2016
RBH UTAMA ENTERPRISE
68,400.00
6 MINGGU
3.
Q/129/2016
INAS MUTIARA ENTERPRISE
149,587.20
7 MINGGU
4.
Q/127/2016
ELEKTRIK SINAR CAHAYA
50,012.00
4 MINGGU
5.
Q/17/2016 (L)
NH REKANIAGA
165,500.00
6 MINGGU
6.
Q/3(JPP)/2016
BINGKAI UTAMA TRADING
52,500.00
8 MINGGU
7.
Q/4(JPP)/2016
PDL CONSTRUCTION
51,075.00
4 MINGGU

*Catatan :  Bagi sebutharga yang dibatalkan, kontraktor/pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawa  RESIT ASAL PEMBELIAN dan bagi kontraktor/pembekal yang gagal adalah layak untuk menunut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan.  Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamerkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan.

Tarikh : 26hb September 2016                                                                                     Pengarah,

                                                                                                              Jabatan Kejuruteraan, MPN