MENU

 

Bil
No. Sebutharga / No. Rujukan Sebutharga
Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat
Harga Tawaran (RM)
Tempoh Siap Kerja / Tempoh Perkhidmatan
1.
Q/140/2016
KEYRULE CONSTRUCTION 171,830.00
4 MINGGU
2.
Q/141/2016
ZAINOLABIDIN ENTERPRISE 130,374.00
4 MINGGU
3.
Q/142/2016
Q MAT ENTERPRISE 132,330.00
4 MINGGU
4.
Q/126/2016
MH LETRIK 36,600.00
4 MINGGU
5.
MPN222/8/17
INSAN INOVATIF (M) SDN BHD
33,920.00
4 MINGGU

*Catatan :  Bagi sebutharga yang dibatalkan, kontraktor/pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawa  RESIT ASAL PEMBELIAN dan bagi kontraktor/pembekal yang gagal adalah layak untuk menunut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan.  Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamerkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan.

Tarikh : 30hb September 2016                                                                                     Pengarah,

                                                                                                              Jabatan Kejuruteraan, MPN