MENU
Bil
No. Sebutharga / No. Rujukan Sebutharga
Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat
Harga Tawaran (RM)
Tempoh Siap Kerja / Tempoh Perkhidmatan
1.
Q/136/2016
MIHARCO CONSTRUCTION 255,970.00
6 MINGGU
2.
Q/137/2016
EMAYA BINATANI ENTERPRISE 417,249.00
8 MINGGU
3.
Q/138/2016
MOHAMAD ZAKI DAN RAKAN 441,352.20
4 MINGGU
4.
Q/139/2016
A&H JAYA ENTERPRISE 335,913.00
8 MINGGU
5.
Q/143/2016
JUTA PELANGI ENTERPRISE
419,279.82
8 MINGGU

*Catatan :  Bagi sebutharga yang dibatalkan, kontraktor/pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawa  RESIT ASAL PEMBELIAN dan bagi kontraktor/pembekal yang gagal adalah layak untuk menunut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan.  Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamerkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan.

Tarikh : 12hb Oktober 2016                                                                                                           Pengarah,

                                                                                                                                       Jabatan Kejuruteraan, MPN