MENU

 

Bil
No. Sebutharga / No. Rujukan Sebutharga
Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat
Harga Tawaran (RM)
Tempoh Siap Kerja / Tempoh Perkhidmatan
1.
MPN/JK/5-1(2016)/11/2016
AZRE TRADING 4,027,989.40
44 MINGGU
2.
MPN/JK/5-15(2016)/12/2016
GLOKAL ETIKA JAYA SDN BHD
2,365,156.00
36 MINGGU
3.
MPN/NS/12/2015
- BATAL -
-
-
4.
MPN/NS/8/2015
- BATAL -
-
-
5.
MPN/JKP/NS/4-2016
RL KAWALAN PRO SDN BHD 1,310,994.48 2 TAHUN

Tarikh : 11hb Ogos 2016                                                                                                      Pengarah
                                                                                                                             Jabatan Kejuruteraan, MPN

 

*Catatan :  Bagi petender yang tidak berjaya, kontraktor/pembekal adalah layak untuk menuntut semula dokumen tender di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan dokumen tender adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamerkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangan.

Tender tender yang dibatalkan, kontraktor / pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen tender dalam tempoh masa tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamerkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangan.

* Dokumen - dokumen WAJIB yang diperlukan bagi tuntutan bayaran pembelian dokumen tender adalah berikut :

  1. Resit Asal Bayaran pembelian @ Surat Akuan )sekiranya Resit Asal Hilang)
  2. Surat tuntutan bayaran daripada kontraktor / pembekal.
  3. Pengesahan No. Akuan bank / Penyata Bank kontraktor / pembekal yang disahkan
  4. Akuan Pengesahan Maklumat Asal Kontraktor (Borang boleh diambil di kaunter jabatan)