MENU

JABATAN - JABATAN & UNIT DI BAWAH MAJLIS PERBANDARAN NILAI

 

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

 • Bertanggungjawab memastikan pentadbiran Am jabatan dijalankan dengan baik mengikut peraturan – peraturan / pekeliling – pekeliling yang telah digariskan atau digunapakai disamping itu aspek – aspek perkhidmatan yang merangkumi personal kakitangan dilakukan dengan adil untuk kebaikan pegawai dan kakitangan majlis.

JABATAN KEWANGAN

 • Menyediakan pengurusan hasil dan perbelanjaan yang cekap dan berkesan selaras dengan Arahan Perbendaharaan serta peraturan yang ditetapkan untuk mencapai kepuasan pelanggan.

JABATAN UNDANG - UNDANG & PENGUATKUASAAN

 • Menyediakan perkhidmatan perundangan dan menjalankan penguatkuasaan untuk Majlis serta orang awam demi mengekalkan keharmonian, keselesaan dan keselamatan selaras dengan undang-undang yang berkuatkuasa.

JABATAN PENILAIAN HARTANAH

 • Untuk mengenakan Cukai Taksiran ke atas semua pegangan yang terdapat di dalam kawasan Majlis serta menguruskan harta-harta Majlis dan rekod-rekod penilaian dengan cekap dan sempurna.

JABATAN PERANCANG PEMBANGUNAN

 • Merangka satu corak perancangan bandar yang efisyen, teratur dan menyelaras bentuk-bentuk pembangunan seiring  dengan kepesatan pembangunan Majlis Perbandaran Nilai.

JABATAN TAMAN DAN LANDSKAP

 • Merancang dan melaksanakan projek-projek pengindahan dan menjana persekitaran semulajadi yang lebih harmoni di kawasan Majlis Perbandaran Nilai selaras dengan pembangunan.

JABATAN KAWALAN BANGUNAN

 • Mengawal dan menyelaras pembangunan ke arah mewujudkan bandar yang sistematik, teratur dan mesra alam untuk keselesaan penduduk setempat.

JABATAN KEJURUTERAAN

 • Bagi memastikan objektif MPN dapat dikecapi, Jabatan Kejuruteraan akan memberikan perkhidmatan yang cekap dan sistematik meliputi kemudahan infrastruktur dan lampu jalan untuk keselesaan orang ramai selaras dengan keperluan dan pembangunan yang ditetapkan di kawasan MPN.

JABATAN PERLESENAN DAN PEMBERSIHAN

 • Memberi perkhidmatan kebersihan dan kesihatan serta pengeluaran lesen-lesen perniagaan bagi memenuhi kehendak pelanggan melalui pendekatan yang berkualiti dan setaraf negara maju.

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

 • Merancang, membangunkan, melaksanakan dan menyelenggara program teknologi maklumat untuk Majlis Perbandaran Nilai.
 • Meyediakan latihan dan meningkatkan kefahaman kepada kakitangan Majlis Perbandaran Nilai dalam penggunaan komputer.
 • Membekalkan dan menyelenggara perkakasan komputer selaras dengan keperluan jabatan- jabatan lain di Majlis Perbandaran Nilai.

JABATAN KOMUNITI DAN PERHUBUNGAN AWAM

 • Memastikan semua aduan awam yang dikemukakan kepada jabatan yang berkenaan untuk diambil tindakan penyelesaian dengan secepat mungkin, mewujudkan hubungan komunikasi yang baik antara Majlis dengan masyarakat awam sebagai pelanggan dan membentuk imej korporat yang seiring dengan Nilai sebagai sebuah kawasan perbandaran yang pesat membangun.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 22 November 2019 - 3:05pm