MENU

VISI

  • Pembudayaan ICT sebagai pemangkin kecemerlangan penyampaian perkhidmatan digital MPN ke arah bandaraya maju 2020.

MISI

  • Memperluaskan penggunaan ICT bagi memastikan penyediaan perkhidmatan digital MPN yang fleksibel, efektif dan selamat untuk mencapai bandaraya maju 2020.

OBJEKTIF

  • Merancang, membangunkan, melaksanakan dan menyelenggara program teknologi maklumat untuk Majlis Perbandaran Nilai.
  • Menyediakan latihan dan meningkatkan kefahaman kepada kakitangan Majlis Perbandaran Nilai dalam penggunaan komputer.
  • Membekalkan dan menyelenggara perkakasan komputer selaras dengan keperluan jabatan - jabatan lain di Majlis Perbandaran Nilai.

FUNGSI & PERANAN

  • —Membangun dan menyelenggara sistem aplikasi dan perkhidmatan online.
  • —Membangun laman web rasmi Majlis Perbandaran Nilai dan mengemaskini kandungan serta maklumat terkini dari semasa ke semasa.
  • —Menguatkuasakan pelaksanaan DKICT dan memastikan DKICT dipatuhi.
  • —Melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT.
  • —Menyelia sistem pangkalan data serta melaksanakan backup dan restore bagi sistem aplikasi dan data secara berkala.
  • —Menyelia dan memantau kebolehcapaian sistem rangkaian, keberkesanan sistem keselamatan dan pengoperasian bilik server.
  • —Menyelenggara sistem rangkaian tanpa wayar (wireless).
  • —Menjalankan penyelenggaraan perkakasan dan perisian ICT secara berkala.
  • —Menyelia dan memantau pengoperasian Sistem Pemantauan Kamera Litar Tertutup (CCTV).