MENU

JANUARI - NOVEMBER 2018

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

 

PIAGAM PELANGGAN

  KAEDAH PENGUKURAN

MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGAN

TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH PERKHIDMATAN

Jumlah Menepati Standard

Peratus (%)
Menepati Standard

Jumlah Menepati Standard

Peratus (%)
Menepati Standard

Memastikan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Pentadbiran dan Kewangan, Mesyuarat Pengurusan dan lain-lain mesyuarat utama jabatan dilaksanakan mengikut Jadual/Taqwim.

  • Mesy. Pengurusan = 12 kali

  • Mesy. JKPK = 12 kali

  • Mesy. JKPAK = 4 kali

Mengikut Jadual / Taqwim

3 kali

5 kali

1 kali

25%

41.6%

25%

9 kali

7 kali

3 kali

75%

58.3%

75%

-

-

-

Memastikan Mesyuarat Bersama Jabatan (MBJ) Mesyuarat Jawatankuasa Latihan dan Mesyuarat Jawatankuasa Intergriti dan Tadbir Urus (JITU) dilaksanakan mengikut Jadual/Taqwim.

 

  • Mesy. Bersama Jabatan = 4 kali

  •  

Mesy.  J/ kuasa Latihan = 2 kali

Mengikut Jadual / Taqwim

2 kali

2 kali

1 kali

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Memastikan Sebut Harga dan Tender (Bekalan dan Perkhidmatan) diselesaikan pada bulan April tahun semasa. (Pakaian Seragam, Alat Tulis, Alat Tulis Komputer dan Bekalan Kasut)

April
(Tahun Semasa)

6 66.67% 3 33.33% 9

Memastikan semua bil-bil Utiliti MPN diproses untuk pembayaran dalam tempoh 7 hari dari terima bil/inbois dan dokumen lengkap daripada pembekal.

7 hari

47 97.92% 1 2.08% 48 jumlah bayaran yang direkodkan

Memastikan keupayaan pembekal memenuhi keperluan Majlis dengan mencapai petunjuk prestasi 80% pembekal berdaftar mendapat gred A & B.

80%
(Gred A & B)

- - - - -

Menguruskan permohonan penyewaan harta-harta (Bangunan Rumah Kedai) Majlis dalam tempoh 30 hari dari permohonan.

14 hari

-

Memastikan semua bayaran balik deposit, tempahan penyewaan dewan diproses dalam tempoh 7 hari bekerja dan dokumen lengkap selepas permohonan diterima.

7 hari

76 100% - - 76

Memastikan pendaftaran aset didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh penerimaan dokumen lengkap dari pembekal atau jabatan.

2 minggu

- - - - -

Memastikan urusan pengambilan dan pelantikan pegawai/kakitangan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan selepas iklan ditutup.

6 bulan

10 Perlantikan

100%

- - -

Memastikan semua pegawai/kakitangan menghadiri kursus sekurang-kurangnya tiga (3) hari dalam setahun.

3 Hari

327 Kakitangan

73.15%

- - -

Memastikan setiap penyediaan kes-kes tatatertib biasa tidak melebihi 6 bulan setelah menerima laporan lengkap bagi setiap peringkat tindakan Kertas Kerja Tatatertib.

6 bulan

-

-

- - -

Memastikan dokumen-dokumen persaraan dikemukakan ke Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA tidak lewat dari (3) tiga bulan sebelum tarikh persaraan pegawai/kakitangan setelah dokumen lengkap diterima.

3 bulan

2 Persaraan

100%

- - -

Memastikan urusan pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen disempurnakan dalam tempoh 1 hingga 3 tahun dari tarikh dokumen lengkap diterima.

1- 3 tahun

 

3 tahun

-

 

7 orang

-

 

100%

- - -

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 15 Februari 2019 - 5:25pm