MENU

Adalah menjadi matlamat Majlis Perbandaran Nilai untuk memberi perkhidmatan kawalan pembangunan, pengurusan cukai, kawalan kebersihan, perkhidmatan Bandar, kawalan perniagaan, penguatkuasa dan penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam dengan cekap dan berkesan kepada penduduk - penduduk tempatan dan industri selaras dengan hasrat untuk menjadikan Majlis Perbandaran Nilai sebagai kawasan maju perindustrian. 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 8 November 2019 - 3:29pm