MENU

JANUARI - DISEMBER 2018

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

 

PIAGAM PELANGGAN

  KAEDAH PENGUKURAN

MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGAN

TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH PERKHIDMATAN

Jumlah Menepati Standard

Peratus (%)
Menepati Standard

Jumlah Menepati Standard

Peratus (%)
Menepati Standard

Memastikan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Pentadbiran dan Kewangan, Mesyuarat Pengurusan dan lain-lain mesyuarat utama jabatan dilaksanakan mengikut Jadual/Taqwim.

 • Mesy. Pengurusan = 12 kali

 • Mesy. JKPK = 12 kali

 • Mesy. JKPAK = 4 kali

Mengikut Jadual / Taqwim

 1. 6 kali
 2. 10 kali
 3. 4 kali

50%

80%

100%

 1. 6 kali
 2. 2 kali
 3. -

50%

20%

0%

-

-

-

Memastikan Mesyuarat Bersama Jabatan (MBJ) Mesyuarat Jawatankuasa Latihan dan Mesyuarat Jawatankuasa Intergriti dan Tadbir Urus (JITU) dilaksanakan mengikut Jadual/Taqwim.

 

 • Mesy. Bersama Jabatan = 4 kali

 •  

Mesy.  J/ kuasa Latihan = 2 kali

Mengikut Jadual / Taqwim

 1. 4 kali
 2. 3 kali
 3. 2 kali

100%

0 0 -

-

-

Memastikan Sebut Harga dan Tender (Bekalan dan Perkhidmatan) diselesaikan pada bulan April tahun semasa. (Pakaian Seragam, Alat Tulis, Alat Tulis Komputer dan Bekalan Kasut)

April
(Tahun Semasa)

3 75% 1 25% 4

Memastikan semua bil-bil Utiliti MPN diproses untuk pembayaran dalam tempoh 7 hari dari terima bil/inbois dan dokumen lengkap daripada pembekal.

7 hari

96 100% - -  

Memastikan keupayaan pembekal memenuhi keperluan Majlis dengan mencapai petunjuk prestasi 80% pembekal berdaftar mendapat gred A & B.

80%
(Gred A & B)

205 94.04% 13 5.97% 218

Menguruskan permohonan penyewaan harta-harta (Bangunan Rumah Kedai) Majlis dalam tempoh 30 hari dari permohonan.

30 hari

-Tiada Permohonan Diterima-

Memastikan semua bayaran balik deposit, tempahan penyewaan dewan diproses dalam tempoh 7 hari bekerja dan dokumen lengkap selepas permohonan diterima.

7 hari

156 100% - - -

Memastikan pendaftaran aset didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh penerimaan dokumen lengkap dari pembekal atau jabatan.

2 minggu

Kew. 2- 177

Kew.PA 3-  687

100% - - -

Memastikan urusan pengambilan dan pelantikan pegawai/kakitangan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan selepas iklan ditutup.

6 bulan

26 Perlantikan

100%

- - -

Memastikan semua pegawai/kakitangan menghadiri kursus sekurang-kurangnya tiga (3) hari dalam setahun.

3 Hari

421 Kakitangan

100%

 

- - -

Memastikan setiap penyediaan kes-kes tatatertib biasa tidak melebihi 6 bulan setelah menerima laporan lengkap bagi setiap peringkat tindakan Kertas Kerja Tatatertib.

6 bulan

1

100%

- - -

Memastikan dokumen-dokumen persaraan dikemukakan ke Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA tidak lewat dari (3) tiga bulan sebelum tarikh persaraan pegawai/kakitangan setelah dokumen lengkap diterima.

3 bulan

6 Persaraan

100%

- - -

Memastikan urusan pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen disempurnakan dalam tempoh 1 hingga 3 tahun dari tarikh dokumen lengkap diterima.

1- 3 tahun

 

3 tahun

-

 

7 orang

100%

- - -

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 3 Disember 2019 - 12:43pm