MENU

JANUARI - OKTOBER  2016

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

PIAGAM PELANGGAN   KAEDAH PENGUKURAN MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard

Memastikan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Pentadbiran dan Kewangan, Mesyuarat Pengurusan dan lain-lain mesyuarat utama jabatan dilaksanakan mengikut Jadual/Taqwim.

  • Mesy. Pengurusan = 12 kali
  • Mesy. JKPK = 12 kali
  • Mesy. JKPAK = 4 kali
Mengikut Jadual / Taqwim
i) 7 kali
ii) 10 kali
iii) 3 kali
70%
100%
100%
- -
i) 7 kali
ii) 10 kali
iii) 3 kali

Memastikan Sebut Harga dan Tender (Bekalan dan Perkhidmatan) diselesaikan pada bulan April tahun semasa. (Pakaian Seragam, Alat Tulis, Alat Tulis Komputer dan Bekalan Kasut)

April
(Tahun Semasa)
4 100% - - 4

Memastikan semua bil-bil Utiliti MPN diproses untuk pembayaran dalam tempoh 7 hari dari terima bil/inbois dan dokumen lengkap daripada pembekal.

7 hari

Astro -10
IWK - 10
TM - 10
Sains - 10
TNB - 10
 

100% - - 50

Memastikan keupayaan pembekal memenuhi keperluan Majlis dengan mencapai petunjuk prestasi 80% pembekal berdaftar mendapat gred A & B.

80%
(Gred A & B)
155 100% - - 155

Menguruskan permohonan penyewaan harta-harta (Bangunan Rumah Kedai) Majlis dalam tempoh 30 hari dari permohonan.

30 hari Tiada permohonan untuk rumah kedai - - Tiada permohonan untuk rumah kedai

Memastikan semua bayaran balik deposit i tempahan penyewaan dewan diproses dalam tempoh 7 hari bekerja dan dokumen lengkap selepas permohonan diterima.

7 hari 123 100% - - 123 permohonan

Memastikan pendaftaran aset didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh penerimaan dokumen lengkap dari pembekal atau jabatan.

2 minggu KEW.PA.2 = 52
KEW.PA.3 = 278
100% - - KEW.PA.2 = 52
KEW.PA.3 = 278

Memastikan urusan pengambilan dan pelantikan pegawai/kakitangan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan selepas iklan ditutup.

6 bulan

80

 

100%

 

- - 80 orang

Memastikan semua pegawai/kakitangan menghadiri kursus sekurang-kurangnya tiga (3) hari dalam setahun.

3 Hari 269 74.72 91 25.28% 360 pegawai / kakitangan

Memastikan setiap penyediaan kes-kes tatatertib biasa tidak melebihi 6 bulan setelah menerima laporan lengkap bagi setiap peringkat tindakan Kertas Kerja Tatatertib.

6 bulan
5

100%
 

 

- -
 
5

Memastikan dokumen-dokumen persaraan dikemukakan ke Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA tidak lewat dari (3) tiga bulan sebelum tarikh persaraan pegawai/kakitangan setelah dokumen lengkap diterima.

3 bulan
5 100%
 
- -

5

Memastikan urusan pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen disempurnakan dalam tempoh 1 hingga 3 tahun dari tarikh dokumen lengkap diterima.

  1. 1- 3 tahun
  2. 3 tahun
30 orang

7 orang

100%
 
- -
  • 30 orang (1-3 tahun)
  • 7 orang (3 tahun)

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2015

Kemaskini Terakhir: Selasa, 20 Februari 2018 - 4:48pm