MENU

1 JANUARI 2015 - 31 DISEMBER 2015

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

PIAGAM PELANGGAN   KAEDAH PENGUKURAN MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAH PERKHIDMATAN
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard
Jumlah Menepati Standard Peratus (%)
Menepati Standard

Memastikan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Pentadbiran dan Kewangan, Mesyuarat Pengurusan dan lain-lain mesyuarat utama jabatan dilaksanakan mengikut Jadual/Taqwim.

 • Mesy. Pengurusan = 12 kali
 • Mesy. JKPK = 12 kali
 • Mesy. JKPAK = 4 kali
Mengikut Jadual / Taqwim 20 71.4% 8 28.6%
 • Mesy. Pengurusan = 6 kali
 • Mesy. JKPK = 10 kali
 • Mesy. JKPAK = 4 kali

Memastikan Sebut Harga dan Tender (Bekalan dan Perkhidmatan) diselesaikan pada bulan April tahun semasa. (Pakaian Seragam, Alat Tulis, Alat Tulis Komputer dan Bekalan Kasut)

April
(Tahun Semasa)
5 83% 1 17% 6 Sebut Harga

Memastikan semua bil-bil Utiliti MPN diproses untuk pembayaran dalam tempoh 7 hari dari terima bil/inbois dan dokumen lengkap daripada pembekal.

7 hari 34 70.83% 14 29.17% 48

Memastikan keupayaan pembekal memenuhi keperluan Majlis dengan mencapai petunjuk prestasi 80% pembekal berdaftar mendapat gred A & B.

80%
(Gred A & B)
345 95% 15 4.2% 360

Menguruskan permohonan penyewaan harta-harta (Bangunan Rumah Kedai) Majlis dalam tempoh 30 hari dari permohonan.

30 hari 1 100% - - 1 permohonan

Memastikan semua bayaran balik deposit i tempahan penyewaan dewan diproses dalam tempoh 7 hari bekerja dan dokumen lengkap selepas permohonan diterima.

7 hari 168 100% - - 168 permohonan

Memastikan pendaftaran aset didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh penerimaan dokumen lengkap dari pembekal atau jabatan.

2 minggu 343 100% - - 343 pendaftaran aset

Memastikan urusan pengambilan dan pelantikan pegawai/kakitangan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan selepas iklan ditutup.

 1. Iklan jawatan kosong
 2. Ujian Fizikal
 3. Temuduga
 4. Surat Tawaran
22 jawatan kosong diiklankan 100% - - 22 jawatan kosong diiklankan

Memastikan semua pegawai/kakitangan menghadiri kursus sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam setahun.

 1. Kursus dalaman
 2. Kursus luaran
 3. Lawatan sambil belajar
 4. Kehadiran Kursus
 5. Borang Penilaian Kursus
319 pegawai / kakitangan 97.55% 8 pegawai / kakitangan 2.45% 319 pegawai / kakitangan

Memastikan setiap penyediaan kes-kes tatatertib biasa tidak melebihi 6 bulan setelah menerima laporan lengkap bagi setiap peringkat tindakan Kertas Kerja Tatatertib.

 1. Dokumen persaraan
 2. Buku Rekod Perkhidmatan
3 kes 100% - - 3 kes

Memastikan dokumen-dokumen persaraan dikemukakan ke Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA tidak lewat dari (3) tiga bulan sebelum tarikh persaraan pegawai/kakitangan setelah dokumen lengkap diterima.

 1. Keputusan peperiksaan perkhidmatan
 2. Hadir Program Tranformasi Minda (PTM)
5 pesara 100% - - 5 pesara

Memastikan urusan pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen disempurnakan dalam tempoh 1 hingga 3 tahun dari tarikh dokumen lengkap diterima.

2 minit
 1. Pengesahan 4 kakitangan
 2. Taraf berpencen : 2 kakitangan
100% - -
 • Pengesahan : 4 kakitangan
 • Taraf berpencen : 2 kakitangan