MENU

JANUARI 2018

Bil.

Nama Perkhidmatan / Saluran

Bilangan Transaksi (Januari 2018)

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sep

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pembayaran Cukai Taksiran Secara Perbankan Internet

3,625

4,943 1,692 2,106 - - - - - - - -

12,366

2

Aduan Awam
(Sistem e-Aduan)

75

79 156 27 - - - - - - - -

337

3

Semakan Status Aduan Awam
(Sistem e-Aduan)

153

112 164 81 - - - - - - - -

510

4

Semakan Penyata Cukai Taksiran
Sistem e-Taksiran)

4,904

4,336 2,983 3,246 - - - - - - - -

14,571

5

Semakan Penyata Sewaan
(Sistem e-Sewaan)

26

31 19 3 - - - - - - - -

79

6

Semakan Penyata Lesen
(Sistem e-Pelesenan)

49

38 19 11 - - - - - - - -

117

7

Semakan Status Kompaun Letak Kenderaan
(Sistem e-Kompaun)

169

248 74 72 - - - - - - - -

563

8

Semakan Bayaran Pembekal
(Sistem e-Pembekal)

66

18 16 3 - - - - - - - -

103

9

Permohonan Sewaan Kemudahan Awam Majlis
(Saluran e-Tempahan)

0

- - - - - - - - - - -

0

10

Pembayaran Cukai Taksiran, Sewaan, Kompaun Letak Kenderaan dan Kompaun Pelbagai (Sistem e-Bayaran)

1,339

2,070 351 311 - - - - - - - - 4,071

11

Pembayaran Cukai Taksiran

(JomPay)

1,116

1,648 483 763 - - - - - - - -

4,010

12

Permohonan Lesen Premis Perniagaan & Iklan (Saluran eKL)

0

- - - - - - - - - - -

0

13

Permohonan Pelan Cadangan Pemajuan (OSC Online)

48

54 41 39 - - - - - - - -

182

14

Maklum Balas Laman Web

0

- - - - - - - - - - -

0

Jumlah Keseluruhan

11,572

13,577

 

5,998 5,764 - - - - - - - - 36,909