MENU

JANUARI - JULAI 2018

Bil.

Nama Perkhidmatan 

Nama Sistem / Saluran Jabatan

Bilangan Transaksi (Januari - Julai 2018)

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sep

Okt

Nov

Dis

Jumlah

1

Pembayaran Cukai Taksiran

Perbankan Internet JKW

3,625

4,943 1,692 2,106       - - - - -

12,366

2

Aduan Awam

e-Aduan, e-Mail, Intergrasi SPANS JKA

75

79 156 27       - - - - -

337

3

Aduan Awam

ePublic JKA         513 1,122 1,744 2,288 - - - -

513

4 Semakan Status Aduan e-Aduan JTM 153 112 164 81 95 69 93 68         835

5

Semakan Penyata Cukai Taksiran

e-Taksiran JTM

4,904

4,336 2,983 2,348 2,437 2,871 6,284 5,678 - - - -

31,841

6

Semakan Penyata Sewaan

e-Sewaan JTM

26

31 19 3 20 10 38 22 - - - -

169

7

Semakan Penyata Lesen

e-Pelesenan JTM

49

38 19 11 15 5 43 28 - - - -

208

8

Semakan Status 
Kompau Kenderaan

e-Kompaun JTM

169

248 74 72 97 78 161 206 - - - -

1,105

9

Semakan Status Bayaran Pembekal

e-Pembekal JTM

66

18 16 3 13 14 47 123 - - - -

300

10

Pembayaran Cukai Taksiran, Kompaun Letak Kereta, Permohonan & Pembaharuan Lesen Premis Perniagaan & Iklan e-KL JKW

0

0 0 0 0 0 0 - - - - -

0

11 Permohonan Sewaan Kemudahan e-Tempahan JKP 0 0 0 0 0 0 0           0

12

Pembayaran Cukai Taksiran, Sewaan Pasar/Gerai, Kompaun Letak Kereta & Kompaun Pelbagai e-Bayaran JKW

1,339

2,070 351 311       - - - - - 4,071

13

Pembayaran Cukai Taksiran

JomPay JKW

1,116

1,648 483 763       - - - - -

4,010

14

Permohonan Pelan Cadangan Pemajuan 

OSC Online OSC

48

54 41 39 54 17 40 42 - - - -

335

Jumlah Keseluruhan

   

11,570

13,577

5,998 5,764 3,244 3,064 6,706 6,167 - - - -
55,577
 
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 21 September 2018 - 5:07pm