MENU

 

Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Nilai Tahun 2017

 

 

Bil Nama Perkhidmatan / Saluran Bilangan Transaksi (Jul - Dis 2017)
Jul % Ogos % Sep % Okt % Nov % Dis % Jumlah / %
1 Pembayaran Cukai Taksiran Secara Perbankan Internet 5,402 23.37 6,108 35.18 2,512 35.14 1,916 30.75 3,749 42.41 2,798 45.53 22,485/32.7
2 Aduan Awam
(Sistem e-Aduan)
148 0.64 218 1.26 119 1.66 122 1.96 118 1.33 56 0.91 781/1.14
3 Semakan Status Aduan Awam
(Sistem e-Aduan) *
258 1.12 234 1.35 209 2.92 204 3.27 176 1.99 118 1.92 1,199/1.74
4 Semakan Penyata Cukai Taksiran
Sistem e-Taksiran) *
15,175

65.64

7806 44.97 3355 46.94 3,199 44.75 4,292 48.56 2,973 48.37 36,800/53.51
5 Semakan Penyata Sewaan
(Sistem e-Sewaan) *
20 0.09 27 0.16 17 0.24 12 0.19 19 0.21 8 0.13 95/0.14
6 Semakan Penyata Lesen
(Sistem e-Pelesenan) *
84 0.36 26 0.15 10 0.14 25 0.40 48 0.54 10 0.16 139/0.2
7 Semakan Status Kompaun Letak Kenderaan
(Sistem e-Kompaun) *
110 0.48 147 0.85 74 1.04 116 1.86 133 1.50 86 1.4 666/0.97
8 Semakan Bayaran Pembekal
(Sistem e-Pembekal) *
92 0.4 20 0.12 14 0.2 9 0.14 32 0.36 16 0.26 183/0.14
9 Permohonan Sewaan Kemudahan Awam Majlis
(Saluran e-Tempahan)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0
10  Pembayaran Cukai Taksiran, Sewaan, Kompaun Letak Kenderaan dan Kompaun Pelbagai (Sistem e-Bayaran) 1780 76.82 2,717 15.65 801 11.21 573 9.2 224 2.53 17 0.28 6,112/8.89
11 Permohonan Lesen Premis Perniagaan & Iklan (Saluran eKL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0%
12 Permohonan Pelan Cadangan Pemajuan (OSC Online) 46 0.2 50 0.29 36 0.5 44 0.71 43 0.49 51 0.83 270/0.39
13 Maklum Balas Laman Web 2 0.01 7 0.04 1 0.01 10 0.16 5 0.06 13 0.21 38/0.06
JUMLAH 23,117 100 17,360 100 7,148 100 6,230 100 8,839 100 6,146 100 68,768/100

 

Nota:
* Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian yang terdapat di Portal Majlis Perbandaran Nilai. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Jul hingga Dis 2017.