MENU

Statistik Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Majlis Perbandaran Nilai Tahun 2016

Bil Nama Perkhidmatan / Saluran Bilangan Transaksi (Jan - Jun 2016)
Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah / %
1 Pembayaran Cukai Taksiran Secara Perbankan Internet 2,812 75.23% 4,400 74.31% 1,766 77.59% 1,240 72.38% 695 65.38% 913 69.91% 11,826/73.83%
2 Aduan Awam
(Sistem e-Aduan)
129 3.45% 139 2.34% 188 8.26% 177 10.33% 177 16.65% 211 16.16% 1,021/6.37 %
3 Semakan Penyata Cukai Taksiran
Sistem e-Taksiran) *
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0/0%
4 Semakan Penyata Sewaan
(Sistem e-Sewaan) *
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0/0%
5 Semakan Penyata Lesen
(Sistem e-Pelesenan) *
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0/0%
6 Semakan Status Kompaun Letak Kenderaan
(Sistem e-Kompaun) *
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0/0%
7 Semakan Bayaran Pembekal
(Sistem e-Pembekal) *
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%  0/0%
8 Permohonan Sewaan Kemudahan Awam Majlis
(Saluran e-Tempahan)
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0/0%
9  Pembayaran Cukai Taksiran, Sewaan, Kompaun Letak Kenderaan dan Kompaun Pelbagai (Sistem e-Bayaran) 792 21.19% 1,377 23.25% 312 13.7% 290 16.92% 178 16.75% 174 13.32% 3,123/19.50%
10 Permohonan Lesen Premis Perniagaan & Iklan (Saluran eKL) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 0.19% 0 0% 2/0.01%
11 Permohonan Pelan Cadangan Pemajuan (OSC Online) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0/0%
12 Maklum Balas Laman Web 5 0.13% 5 0.08% 10 0.43% 6 0.35% 11 1.03% 8 0.61% 45/0.28%
JUMLAH 3,738 100% 5,921 0% 2,276 0% 1,713 0% 1,063 100% 1,306 100% 16,017/100%
Nota:
* Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian yang terdapat di Portal Majlis Perbandaran Nilai. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Jun untuk tahun semasa.
*

Bilangan transaksi tidak dapat dikeluarkan memandangkan fungsi kiraan bagi bilangan transaksi semakan masih di dalam peringkat penambahbaikan.

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 15 November 2019 - 6:53pm