MENU
Bil. No. Sebutharga /No. Rujukan Sebutharga Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat Harga Tawaran( RM ) Tempoh Siap Kerja /Tempoh Perkhidmatan/Tempoh Membekal
1 Q/64/2018 MRK CONSTRUCTION 93,650.00 12 MINGGU
2 Q/96/2018 AIFAA ENTERPRISE 91,355.00 7 MINGGU
3 Q/89/2018 TRIK HAI ENTERPRISE 189,425.00 8 MINGGU
4 Q/87/2018 KEJURUTERAAN TENAGA UPAYA SDN BHD 28,972.00 8 MINGGU
5 Q/98/2019 YNA ELECTRIC 295,080.00 17 MINGGU
4 Q/88/2018 KEJURUTERAAN TENAGA UPAYA SDN BHD 183,945.80 4 MINGGU
7 MPN26/77 MEGA TRADER SDN BHD 38,400.00 8 MINGGU
8 Q/16/2018 (L) FATRAH INTEGRATED RESOURCES 429,762.48 12 BULAN
9 Q/21/2018 (L) RUSHAN ENTERPRISE 66,100.00 4 MINGGU
10 Q/22/2018 (L) SURIA SUFI ENTERPRISE 41,230.00 4 MINGGU
11 Q/23/2018 (L) LZA BIZNES ENTERPRISE 75,150.00 8 MINGGU
12 Q/18/2018 (L) IBIBINA ENTERPRISE 32,040.00 6 BULAN
13 Q/5-1/2018 (IT) SMART DELTA SDN BHD 27,480.00 6 MINGGU
14 Q/8/2018 (IT) KIWITECH SDN BHD 35,521.20 6 MINGGU
15 Q/7/2018 (IT) SELIA MAJU SDN BHD 45,800.00 8 MINGGU

* Cacatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 30hb Ogos 2018                                                                                                                                           Pengarah 

                                                                                                                                                                      Jabatan Kejuruteraan, MPN

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 17 Oktober 2019 - 3:57pm