MENU
Bil. No. Sebutharga /No. Rujukan Sebutharga Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat Harga Tawaran( RM ) Tempoh Siap Kerja /Tempoh Perkhidmatan/Tempoh Membekal
1 Q/101/2018 JATIBINA TRADE SDN BHD 94,500.00 2 MINGGU
2 Q/113/2018 MASTERA CONTRACT & SERVICES 42,378.00 4 MINGGU
3 Q/6/2018(IT) KIWITECH SDN BHD 88,324.75 15 MINGGU
4 Q/9/2018(IT) RANCANG BISTARI 84,700.00 13 MINGGU
5 Q/10/2018(IT) KIWITECH SDN BHD 261,178.20 12 BULAN
6 Q/12/2018(IT) TELEKOM MALAYSIA BERHAD 24,669.00 10 MINGGU
7 KES/11/2018 DUGEM RESOURCES 53.83/EKOR 1 TAHUN
8 KES/12/2018 MWC GLOBAL TRADING 31,875.00 -
9 Q/12/2018(JKP) -TANGGUH- - -
10 Q/13/2018(JKP) -TANGGUH- - -
11 Q/15/2018(JKP) MF TRADING & ENTERPRISE 80,220.00 4 MINGGU
12 Q/24/2018(L) KOTA BEMBAN ENTERPRISE 89,100.00 4 MINGGU

* Cacatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 12hb Oktober 2018                                                                                                                                              Pengarah 

                                                                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

Kemaskini Terakhir: Khamis, 17 Oktober 2019 - 3:57pm