MENU
Bil. No. Sebutharga /No. Rujukan Sebutharga Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat Harga Tawaran( RM ) Tempoh Siap Kerja /Tempoh Perkhidmatan/Tempoh Membekal
1 Q/45/2018 AKID EMAS ENTERPRISE 398,393.00 8 MINGGU
2 Q/149/2018 WAWASAN JANI ENTERPRISE 6,780.00/BULAN -
18,550.00/6 BULAN -
3 Q/132/2018 (L) PDL CONSTRUCTION 107,680.00 8 MINGGU
4 Q/1/2018 (KOMUNITI) SMART TOUCH PRODUCTION 150,000.00 -
5 Q/1/2019 (KOMUNITI) IDEA CONCEPT  SPORT & SOUVENIER 319.40 4 MINGGU
6 Q/13/2018 (IT) UNITY4US SDN BHD 27,232.00 4 MINGGU
7 Q/66/2018 (JKP) TAKAFUL IKHLAS BERHAD 148,583.85 1 TAHUN
8 Q/17/2018 (JKP) MATANG CIPTA RESOURCES 40,882.00 3 MINGGU
9 KES/14/2018 SS SUNA MAJU ENTERPRISE 4,750.00 2 MINGGU
10 KES/13/2018 MAGICREATIVE SDN BHD 6,900.00 -

 

* Cacatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 22hb November 2018                                                                                                                                              Pengarah 

                                                                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 20 September 2019 - 3:52pm