MENU
Bil. No. Sebutharga /No. Rujukan Sebutharga Nama Kontraktor/Pembekal/Syarikat Harga Tawaran(RM) Tempoh Siap Kerja /Tempoh Perkhidmatan/Tempoh Membekal
1 Q/173/2018 ABM MERCU INDAH 424,840.00 7 MINGGU
2. Q/33/2018 (L) AKIMBINA ENTERPRISE 81,600.00 5 MINGGU

 

* Cacatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 26hb Disember  2018                                                                                                                                              Pengarah 

                                                                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

Kemaskini Terakhir: Khamis, 17 Oktober 2019 - 3:57pm