MENU
Bil. No. Sebutharga /No. Rujukan Sebutharga Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat Harga Tawaran ( RM ) Tempoh Siap Kerja /Tempoh Perkhidmatan/Tempoh Membekal
1 Q/42/2018 TH DIVERSIFIED 497,129.40 8 MINGGU
2 Q/44/2018 DARUL BINA ENTERPRISE 99,647.00 6 MINGGU
3 Q/39/2018 ELEKTRIK MNM JAYA 330,847.20 12 MINGGU
3 Q/30/2018 FOUR F SUCCESS ENTERPRISE 340,164.60 12 MINGGU
4 Q/7/2018(L) ZENITH ADVENT RESOURCES SDN BHD 204,300.00 6 MINGGU
5 Q/15/2018(L) DHAZ ENTERPRISE 153,130.00 8 MINGGU
6 Q/8/2018(JKP) i) KULITKRAF SDN BHD 15,942.40 60 HARI
ii) SEPATU TIMUR SDN BHD 19,898.00 30 HARI

* Cacatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 06hb April 2018                                                                                                        Pengarah 

                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 12 Disember 2019 - 3:09pm