MENU
Bil. No. Sebutharga /No. Rujukan Sebutharga Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat Harga Tawaran( RM ) Tempoh Siap Kerja /Tempoh Perkhidmatan/Tempoh Membekal
1 Q/67/2018 N FIVE ENTERPRISE 39,695.00 12 MINGGU
2 Q/78/2018 MN NASIR ENTERPRISE 136,200.00 6 MINGGU
3 Q/47/2018 IBJ LETRIK 185,500.00 10 MINGGU
4 Q/71/2018 ZAR ENGINEERING AND TRADING 120,362.00 8 MINGGU
5 Q/73/2018 FULL FUSION ENGINEERING SDN BHD 213,695.50 18 MINGGU
6 Q/74/2018 COOLANT TRACT ENTERPRISE 148,620.00 14 MINGGU
7 Q/18/2018(L) - BATAL - - -
8 Q/5/2018(IT) - BATAL - - -

* Cacatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 02hb Julai 2018                                                                                                        Pengarah 

                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 17 Oktober 2019 - 3:57pm