MENU
Bil. No. Sebutharga /No. Rujukan Sebutharga Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat Harga Tawaran (RM) Tempoh Siap Kerja /Tempoh Perkhidmatan/Tempoh Membekal
1 Q/32/2018 MENDI JAYA ENTERPRISE 68,420.00 8 MINGGU
2 Q/83/2018 ISM CONSTRUCTION & TRADING 461,790.00 8 MINGGU
3 Q/84/2018 ELEKTRIK SINAR CAHAYA 216,930.00 15 MINGGU
4 Q/85/2018 ELEKTRIK VISI WAJA 106,250.00 14 MINGGU
5 Q/20/2018(L) LUKUT JATI ENTERPRISE 305,256.00 12 MINGGU
6 Q/19/2018(L) KN JITU ENTERPRISE 404,964.00 24 BULAN
7 Q/6/2018(IT) - BATAL - - -
8 KES/9/2018 ALONG SYUHADA RESOURCES 28,004.00 -
9 KES/10/2018 MOSYAZ RESOURCES 12,770.00 -
10 Q/5-1/2018(JKP) MEDIA UNIK IT CENTRE 87,081.50 3 MINGGU

* Cacatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 03hb Ogos 2018                                                                                                        Pengarah 

                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 17 Oktober 2019 - 3:57pm