MENU

Bil.

No. Sebutharga /

No. Rujukan Sebutharga

Nama Kontraktor/Pembekal/Syarikat

Harga Tawaran (RM)

Tempoh Siap Kerja/ Tempoh Perkhidmatan/ Tempoh Membekal

1

Q/7/2018

AR TALIB MAJU ENTERPRISE

169,280.00

5 MINGGU

2

Q/8/2018

PRESTASI ILHAM ENTERPRISE

181,154.00

4 MINGGU

3

Q/9/2018

ASTRAL ENERGETIK ENTERPRISE

168,250.00

 4 MINGGU 

4

Q/12/2018

PEMBINAAN MS

168,050.00

4 MINGGU

5

Q/15/2018

MALIAH ENTERPRISE

170,389.70

5 MINGGU

6

Q/16/2018

SW SETIA ENTERPRISE

170,260.00

8 MINGGU

7

Q/4/2018 (L)

KEJURUTERAAN HADI

123,050.00

4 MINGGU

8

Q/5/2018 (L)

MOAFAR ENTERPRISE

142,779.00

10 MINGGU

9

Q/6/2018 (L)

ARISSA JAYA ENTERPRISE

55,950.00

4 MINGGU

10

Q/7/2018 (L)

-BATAL-

-

-

11

Q/8/2018 (L)

-TANGGUH-

-

-

12

Q/9/2018 (L)

ZAMIEMA ENTERPRISE SDN BHD

123,225.00

8 MINGGU

13

Q/10/2018 (L)

BINA MS ENTERPRISE

57,880.00

4 MINGGU

14

KES/1/2018

-TANGGUH-

-

-

15

KES/13/2018

 

MYSHEILD ENTERPRISE

250.00

2 TAHUN

NSOF ENTERPRISE

16

Q/1/2018 (IT)

GLOBAL ELITE VANTURES SDN BHD

317,806.02

2 – 4 MINGGU

 

17

 

Q/3-1/2018 (JKP)

 

SRI MAWAR TRANSPORT SERVICES (M) SDN BHD

2,000.00

(Van Kia Pregio)

 

-

3,000.00

(Van Kia Pregio)

18

Q/5/2018 (JKP)

-TANGGUH-

-

-

19

Q/4/2018 (JKP)

-TANGGUH-

-

-

* Cacatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 09hb Mac 2018                                                                                                Pengarah 

                                                                                                                          Jabatan Kejuruteraan, MPN

Kemaskini Terakhir: Khamis, 17 Oktober 2019 - 3:57pm